Marc Masias          
Doctorand al Lab. d'Anàlisi d'Imatge de la Universitat de Girona

   Grup de Visió per Computador i Robòtica
        Depart. d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors
        Escola Politècnica - Edifici P-IV, Universitat de Girona
        17071 Girona, Catalunya

   Telèfon: 00 34 972 41 9812 / fax: 00 34 972 41 8976

   mmasias[at]eia.udg.edu

Breu biografia

Vaig completar els estudis d'Enginyeria Informàtica (2010) i el Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes (2011) a la Universitat de Girona. Actualment, sóc estudiant de doctorat del grup VICOROB de la Universitat de Girona. La meva recerca, supervisada pel Dr. Jordi Freixenet, el Dr. Xavi Lladó i la Dra. Marta Peracaula, se centra en l'anàlisi i implementació de tècniques per detectar automàticament fonts en imatges astronòmiques.

Interessos de recerca: visió per computador, processament d'imatge, anàlisi de dades astronòmiques, detecció de fonts astronòmiques.


Publicacions

Revistes

[A&C 2015] M. Masias, X. Lladó, M. Peracaula and J. Freixenet. "Multiscale Distilled Sensing: Astronomical source detection in long wavelength images". Astronomy and Computing. 9, pp. 10-19, 2015.

[NewA 2015] M. Peracaula, A. Torrent, M. Masias, X. Lladó, J. Freixenet, J. Martí, J. R. Sánchez-Sutil, A. J. Muñoz-Arjonilla and J. M. Paredes. "Exploring three faint source detection methods for aperture synthesis radio images". New Astronomy. 36, pp. 86-99, 2015.

[ExA 2013] M. Masias, M. Peracaula, J. Freixenet and X. Lladó. "A quantitative analysis of source detection approaches in optical, infrared, and radio astronomical images". Experimental Astronomy. 36 (3), pp. 591-629, 2013.

[MNRAS 2012] M. Masias, J. Freixenet, X. Lladó and M. Peracaula. "A review of source detection approaches in astronomical images". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 422(2), pp. 1674-1689, 2012. PDF

Congressos

[ADASS 2013] M. Masias, J. Freixenet, M. Peracaula and X. Lladó. "Multiscale source detection for long wavelength astronomical images". 23rd International Conference on Astronomical Data Analysis Software and Systems. Waikoloa, Hawaii, USA, September 29- October 3, 2013 (to appear).

[ICIP 2013] M. Masias, X. Lladó, M. Peracaula and J. Freixenet. "Multiscale distilled sensing: a source detection method for infrared and radio astronomical images". 2013 IEEE International Conference on Image Processing. Melbourne, Australia, September 15-18, 2013 (to appear).

[ADASS 2011] M. Masias, J. Freixenet, X. Lladó and M. Peracaula. "Quantitative evaluation of source detection strategies in astronomical images". 21st International Conference on Astronomical Data Analysis Software and Systems. Paris, France, November 6-10, 2011. PDF

[CCIA 2009] M. Masias, A. Torrent, X. Lladó and J. Freixenet. "Patch growing: object segmentation using spatial coherence of local patches". 12th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence. Cardona, Spain. October 21-23, 2009. PDF

Tesi doctoral

[PhDThesis 2014] M. Masias, J. Freixenet, X. Lladó and M. Peracaula. "Automatic source detection in astronomical images", PhD thesis. July 2014. PDF

Tesi de màster

[MscThesis 2011] M. Masias, J. Freixenet, X. Lladó and M. Peracaula. "Automatic source detection in astronomical images", Master thesis. July 2011. PDF


Última actualització: març de 2015