Eloy Roura Enginyer Informàtic
Màster en Informàtica Industrial Computació i Sistemes (MIIACS)
Estudiant de doctorat al laboratori d'Anàlisi d'Imatge de la Universitat de Girona


Grup de Visió per Computador i Robòtica (VICOROB)
Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Escola Politècnica - Universitat de Girona


Edifici P-IV, Laboratori 024
Av. Lluis Santaló, s/n, 17071, Girona, Espanya
Phone: 00 34 972 41 9812 / fax: 00 34 972 41 8976
eloyroura@eia.udg.eduBreu biografia

Em vaig graduar com a Enginyer Informàtic (EINF) a la Universitat de Girona l'any 2011. Al 2012 vaig completar els estudis de Màster en Informàtica Industrial Computació i Sistemes (MIIACS). La màster tesi es va dur a terme en coŀlaboració amb el Institute of Neurology de la University College London sota la supervisió de la Dr. Claudia AM Wheeler-Kingshott. Actualment, sóc estudiant de doctorat al grup VICOROB de la Universitat de Girona. La meva recerca, supervisada per Dr. Xavier Lladó, es basa en l'anàlisi d'imatge mèdica del cervell, utilitzant la tècnica de la resonància magnètica. Ens centrem en l'anàlisi, disseny i desenvolupament de mètodes de segmentació i registre amb diferents modalitats d'imatge.

Interessos de recerca: visió per computador, processat d'imatge, imatge mèdica, segmentació, registre, imatge de resonància magnètica.


Educació

 • Inici 2012: Estudiant de doctorat a la Universitat de Girona.
 • Inici 2011/12 - Fi 2011/12: Màster en Informàtica Industrial Computació i Sistemes (MIIACS) a la Universitat de Girona.
  • Projecte final: Multi-channel registration of conventional and diffusion MRI on MS patients (2012).
 • Inici 2009/10 - Fi 2010/11: Enginyeria Informàtica a la Universitat de Girona.
  • Projecte final: Registre d'imatges de Resonància Magenètica en pacients amb Esclerosi Múltiple (2011).
 • Inici 2006/07 - Fi 2008/09: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió a la Universitat de Girona.
  • Projecte final: Reconeixement de CD-ROMs musicals mitjançant visió per computador (2009) (pdf KB).

Publicacions

Revistes

 • [NI-Cl 2015] S. Valverde, A. Oliver, E. Roura, D. Pareto, J.C. Vilanova, Ll. Ramió-Torrentà, J. Sastre-Garriga, X, Montalban, À. Rovira, and X. Lladó. Quantifying brain tissue volume in multiple sclerosis with automated lesion segmentation and filling.NeuroImage: Clinical, 9, pp. 640-647, 2015. [JCR N IF 2.526, Q2(6/14)] (pdf KB)

 • [FN 2015] E. Roura, T. Schneider, M. Modat, P. Daga, N. Mulhert, D. Chard, S. Ourselin, X. Lladó and C. AM Wheeler-Kingshott. Multi-channel registration of FA and T1w images in the presence of atrophy: application to Multiple Sclerosis. Functional Neurology, 30(4), pp. 645-656, 2015. [IF 1.855, Q3] (pdf KB)

 • [NRAD 2015] E. Roura, A. Oliver, M. Cabezas, S. Valverde, D. Pareto, J.C. Vilanova, Ll. Ramió-Torrentà, À. Rovira, and X. Lladó. A toolbox for multiple sclerosis lesion segmentation. Neuroradiology, 57(10), pp. 1031-1043, 2015. [JCR RNMMI IF 2.485, Q2(41/125)] (pdf KB)

 • [JMRI 2015] S. Valverde, A. Oliver, M. Cabezas, E. Roura, X. Lladó. Comparison of ten brain tissue segmentation methods using revisited IBSR annotations. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 41(1), pp. 93-101, 2015. [JCR RNMMI IF: 3.210 Q1(23/125)] (pdf)

 • [CMPB 2014] M. Cabezas, A. Oliver, E. Roura, J. Freixenet, J. C. Vilanova, Ll. Ramió-Torrentà, A. Rovira and X. Lladó. Automatic multiple sclerosis lesion detection in brain MRI by FLAIR thresholding. Computer Methods and Programs in Biomedicine (CMPB), 115(3), pp. 147-161, 2014. [JCR CSTM IF 1.897, Q1(15/102)] (pdf KB)

 • [CMPB 2014] E. Roura, A. Oliver, M. Cabezas, J. C. Vilanova, A. Rovira, Ll. Ramió-Torrentà and X. Lladó. MARGA: Multispectral Adaptive Region Growing Algorithm for brain extraction on axial MRI. Computer Methods and Programs in Biomedicine (CMPB), 113(2), pp. 655-673, 2014. [JCR CSTM IF 1.897, Q1(15/102)] (pdf KB)

Abstracts en revistes mèdiques

 • [MS 2015] E. Roura, A. Oliver, M. Cabezas, S. Valverde, D. Pareto, J.C. Vilanova, Ll. Ramió-Torrentà, À. Rovira, and X. Lladó. A toolbox for segmenting multiple sclerosis lesions using T1w and FLAIR images. Multiple Sclerosis, Barcelona, October 2015. [JCR CN IF:4.822 Q1(22/192)] (pdf KB)
 • [MS 2015] S. Valverde, A. Oliver, E. Roura, D. Pareto, J. C. Vilanova, Ll. Ramió-Torrentà, J. Sastre-Garriga, X. Montalban, À. Rovira and X. Lladó. Evaluation of two automated lesion segmentation and filling pipelines for brain tissue segmentation of multiple sclerosis patients. Multiple Sclerosis, Barcelona, October 2015. [JCR CN IF:4.822 Q1(22/192)] (pdf KB)

 • [MS 2013] E. Roura, A. Oliver, M. Cabezas, J. Freixenet, X. Lladó, J. C. Vilanova, A. Rovira and Ll. Ramió-Torrentà. Extracting the brain in axial MR images with an adaptive segmentation technique. Multiple Sclerosis, Copenhagen, October 2013. [JCR CN IF:4.472 Q1(25/191)] (pdf KB)

 • [MS 2012] Y. Díez, X. Lladó, A. Oliver, R. Martí, E. Roura, M. Cabezas, O. Ganiler, J. Freixenet, J.C. Vilanova, L. Valls, Ll. Ramió-Torrentà, D. Pareto and A. Rovira. Registration of serial brain MRI scans from multiple sclerosis patients. Analysis of 3D intensity-based methods. Multiple Sclerosis, Lyon, October 2012. [JCR: CN, IF:4.255 Q1(27/191)] (pdf KB)

Conferències

 • [SPIE 2016] E. Roura, A. Oliver, M. Cabezas, S. Valverde, D. Pareto, J.C. Vilanova, Ll. Ramió-Torrentà, À. Rovira, and X. Lladó. An SPM12 extension for multiple sclerosis lesion segmentation. SPIE Medical Imaging, San Diego, February 2016. (pdf KB)

 • [JEMGI 2015] S. Valverde, A.Oliver, J.Freixenet, M.Cabezas, O. Ganiler, Y. Diez, E. Roura, S. González, X.Lladó. Passat, present i futur en la quantificació automàtica del teixit cerebral en pacients d'esclerosi múltiple. Ponència invitada a la 5 Jornada d'Esclerosis Múltiple de Girona celebrada a Girona, el 10/07/2015. Ponent: S. Valverde.

 • [JEMGI 2014] A. Oliver, J. Freixenet, M. Cabezas, O. Ganiler, Y. Diez, E. Roura, S. Valverde, X.Lladó. Neuroimatge en EM: de les noves tecnologies a la capçalera del pacient. Ponència invitada a la 4 Jornada d'Esclerosis Múltiple de Girona celebrada a Pals (Girona), el 4/07/2014. Ponent: A. Oliver.

 • [IDIBGI 2014] S. Valverde, A. Oliver, J. Freixenet, M.Cabezas, O. Ganiler, Y. Diez, E. Roura, S. Valverde, X.Lladó. Neuroimatge en Esclerosi Múltiple: Anàlisi Automàtic. Ponència invitada a la Jornada Científica de l'IDIBGI de Girona celebrada a Sant Feliu de Guíxols (Girona), el 11/07/2014. Ponent: S. Valverde.

 • [ISMRM 2013] E. Roura, T. Schneider, M. Modat, P. Daga, N. Mulhert, D. Chard, S. Ourselin, X. Lladó and C. AM Wheeler-Kingshott. Multi-channel registration of conventional and diffusion MRI on MS patients. The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM), Salt Lake city, Utah. April (2013).

 • [ISMRM 2012] E. Roura, T. Schneider, P. Daga, M. Modat, N. Mulhert, J. Freixenet, D. Chard, S. Ourselin, X. Lladó and C. AM Wheeler-Kingshott. Multi-channel registration of FA and T1-weighted images to standard space: patients with Multiple Sclerosis. The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM), Melbourne, Australia. May (2012).

 • [SKG 2010] J. Ll. de la Rosa, A. Trias, R. Ruusalepp, K. Aas, A. Moreno, E. Roura, A. Bres and T. Bosch. Agents for Social Search in Long-Term Digital Preservation. The Sixth International Conference on Semantics, Knowledge and Grid (SKG), Ningbo, China. November (2010).


Beques i premis


Valid HTML 4.0 Transitional Darrera acutualització: Octubre 2015